Platforma ma na celu wsparcie lekarzy w weryfikacji profili pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną oraz pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego w kierunku kwalifikacji do programu lekowego B.101.

Dzięki platformie mają Państwo również możliwość znalezienia ośrodka prowadzącego program lekowy B.101., który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta.


Kryteria kwalifikacji

Wybierz opcję: